SZKOLENIA OTWARTE
I Termin: 21 - 22 października 2019r., GDAŃSK
II Termin: 28 - 29 października 2019r., WROCŁAW
III Termin: 4 - 5 listopada 2019r., WARSZAWA
Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili ... WIĘCEJ Szkolenie: Finanse dla menedżerów niefinansistów
I Termin: 24 - 25 października 2019r., KRAKÓW
II Termin: 28 - 29 listopada 2019r., POZNAŃ
obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej; zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej; funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance; odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz ... WIĘCEJ Szkolenie: Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych
I Termin: 14 - 15 listopada 2019r., POZNAŃ
II Termin:
18 - 19 listopada 2019r., KRAKÓW
III Termin:
2 - 3 grudnia 2019r., WROCŁAW
IV Termin: 5 - 6 grudnia 2019r., WARSZAWA
Rozpoznasz swoje mocne i słabe strony jako negocjatora; wzmocnisz swoją pozycję negocjacyjną; rozwiniesz umiejętność identyfikowania i przeciwdziałania manipulacjom; rozwiniesz umiejętność osiągania ambitnych celów ekonomicznych oraz racjonalnego zarządzania ustępstwami; zwiększysz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ... WIĘCEJ
I Termin: 18 - 19 listopada 2019r., GDAŃSK
II Termin: 25 - 26 listopada 2019r., WROCŁAW
III Termin: 2 - 3 grudnia 2019r., WARSZAWA
Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study. Poznają Państwo zalety i wady różnego rodzaju źródeł finansowania, rachunku kosztów czy metod wyceny co ułatwi podejmowanie trafnych decyzji oraz ... WIĘCEJ Szkolenie: Finanse dla menedżerów niefinansistów
I Termin: 25 - 26 listopada 2019r., WARSZAWA
II Termin:
28 - 29 listopada 2019r., KRAKÓW
III Termin:
2 - 3 grudnia 2019r., POZNAŃ
IV Termin: 5 - 6 grudnia 2019r., GDAŃSK
V Termin:
9 - 10 grudnia 2019r., WROCŁAW
Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu o charakterze warsztatowym, w trakcie którego zajmiemy się problemami doboru właściwego stylu zarządzania, zasadami poprawnej delegacji zadań oraz zarządzania czasem. Przećwiczymy trudne rozmowy z pracownikami oraz narzędzia ... WIĘCEJ
Termin: 27 - 28 stycznia 2020r., WARSZAWA
Szkolenie ma dwa podstawowe cele: pogłębienie znajomości arkusza kalkulacyjnego oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów i controllingu, przydatnej w różnych aspektach codziennej pracy menedżerów. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania licznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających ... WIĘCEJ Szkolenie: MS EXCEL DLA MENEDŻERÓW - praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach, analizie finansowej i controllingu

Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

regulamin szkoleŃ
OTWARTych

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin szkoleń otwartych

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywantności