SZKOLENIA OTWARTE
Termin: 22 - 23 listopada 2018r., POZNAŃ
obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej; zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej; funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance; odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz ... WIĘCEJ Szkolenie: Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych
III Termin: 22 - 23 listopada 2018r., WARSZAWA
IV Termin: 3 - 4 grudnia 2018r., WROCŁAW
Rozpoznasz swoje mocne i słabe strony jako negocjatora; wzmocnisz swoją pozycję negocjacyjną; rozwiniesz umiejętność identyfikowania i przeciwdziałania manipulacjom; rozwiniesz umiejętność osiągania ambitnych celów ekonomicznych oraz racjonalnego zarządzania ustępstwami; zwiększysz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ... WIĘCEJ
II Termin: 26 - 27 listopada 2018r., WROCŁAW
III Termin: 3 - 4 grudnia 2018r., KRAKÓW
IV Termin: 10 - 11 grudnia 2018r., WARSZAWA
Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study. Poznają Państwo zalety i wady różnego rodzaju źródeł finansowania, rachunku kosztów czy metod wyceny co ułatwi podejmowanie trafnych decyzji oraz ... WIĘCEJ Szkolenie: Finanse dla menedżerów niefinansistów
III Termin: 29 - 30 listopada 2018r., WARSZAWA
IV Termin: 6 - 7 grudnia 2018r., POZNAŃ
V Termin:
10 - 11 grudnia 2018r., KRAKÓW
Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu o charakterze warsztatowym, w trakcie którego zajmiemy się problemami doboru właściwego stylu zarządzania, zasadami poprawnej delegacji zadań oraz zarządzania czasem. Przećwiczymy trudne rozmowy z pracownikami oraz narzędzia ... WIĘCEJ
Termin: 28 - 29 stycznia 2019r., WARSZAWA
Szkolenie ma dwa podstawowe cele: pogłębienie znajomości arkusza kalkulacyjnego oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów i controllingu, przydatnej w różnych aspektach codziennej pracy menedżerów. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania licznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających ... WIĘCEJ Szkolenie: MS EXCEL DLA MENEDŻERÓW - praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach, analizie finansowej i controllingu

Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

SZKOLENIA
OTWARTE

Szkolenia dostępne
dla przedstawicieli różnych firm i regionów

szkolenia otwarte

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywantności