FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW
I Termin: 21 - 22 października 2019r., GDAŃSK
II Termin: 28 - 29 października 2019r., WROCŁAW
III Termin: 4 - 5 listopada 2019r., WARSZAWA
Cena: --> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym.

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają arkusze kalkulacyjne umożliwiające samodzielne:
- przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa,
- utworzenie planu finansowego,
- przeprowadzenie opłacalności planowanego przedsięwzięcia.


Odpowiemy na pytania:
- czym są finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa?
- jak poprawić wyniki finansowe wykorzystując dźwignię operacyjną?
- jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
- czym jest i do czego służy analiza wskaźnikowa?
- dlaczego pieniądz ma zmienną wartość w czasie?

Pokażemy:
- jak interpretować sprawozdania finansowe?
- jak czytać bilans?
- jak sporządzić rachunek zysków i strat?
- jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
- jakie są metody planowania i oceny projektów inwestycyjnych?


PROGRAM RAMOWY


I DZIEŃ SZKOLENIA
1.Istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy?
2. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego - BILANS I JEGO ANALIZA
CASE STUDY – BILANS PRZEDSIĘBIOSTWA – ANALIZA I INTERPRETACJA
3. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
CASE STUDY – ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POZIOMIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
CASE STUDY – SAMODZIELNE SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

II DZIEŃ SZKOLENIA
1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
CASE STUDY – KOMPLEKSOWA ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
2. Analiza kosztów
CASE STUDY – WYLICZENIE PROGU RENTOWNOŚCI, DŹWIGNII OPERACYJNEJ i FINANSOWEJ
3. Wartość pieniądza w czasie
ĆWICZENIE - obliczanie NPV, IRR
4. Ocena projektów inwestycyjnych
CASE STUDY - ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO


Zapraszamy na drugą część szkolenia:
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW (moduł II)

I Termin: 18 - 19 listopada 2019r., GDAŃSK
II Termin: 25 - 26 listopada 2019r., WROCŁAW
III Termin: 2 - 3 grudnia 2019r., WARSZAWA


Koszt szkolenia:
--> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--

RABAT 5%
przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl

Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

regulamin szkoleŃ
OTWARTych

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin szkoleń otwartych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywantności