FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW - moduŁ II
Termin: 6 - 7 lipca 2020r., KRAKÓW
Cena: --> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study. Poznają Państwo zalety i wady różnego rodzaju źródeł finansowania, rachunku kosztów czy metod wyceny co ułatwi podejmowanie trafnych decyzji oraz zwiększy komfort komunikacji z instytucjami finansowymi.

Odpowiemy na pytania:
- dlaczego można mieć zysk i zbankrutować?
- po co w firmie finansista, skoro już ma księgowego?
- skąd można pozyskać pieniądze na finansowanie działalności długoterminowej?
- jak zapewnić finansowanie działalności bieżącej?
- jakie wskaźniki finansowe lubią banki i na jakim poziomie warto je utrzymywać?
- ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo lub firma której kupno rozważasz?

Po zakończeniu szkolenia rozwiązania wszystkich zadań zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.


PROGRAM

I DZIEŃ SZKOLENIA

Rachunkowość i finanse
Czyli: po co w firmie finansista, skoro już ma księgowego?
 • Dlaczego można mieć zysk i zbankrutować, czyli mankamenty rachunkowości finansowej w kontekście problemów zarządzania,
 • Który zysk jest ważniejszy: ze sprzedaży czy netto?
 • Po co liczyć EBIT, EBITDA, NOPAT i EVA?
 • Ile naprawdę kosztują produkty i usługi,
  czyli na czym polega rachunek ABC?
 • Co to są ośrodki odpowiedzialności? Po co i jak je wyodrębniać?
 • Jakie wskaźniki warto liczyć, aby ocenić przedsiębiorstwo?
 • Jakich kosztów nie znajdziesz wprost w systemie księgowym, a bez wiedzy o nich trudno będzie zarządzać, czyli co to są koszty znaczące, zapadłe i utraconych korzyści?
  Przykłady analizowane w trakcie modułu:
  ustalanie kosztów wytworzenia produktu z zastosowaniem rachunku ABC (Activity Based Costing); obliczanie zysku ekonomicznego (Economic Value Added); obliczanie wskaźników ilustrujących kondycję przedsiębiorstwa w różnych obszarach
  (Key Performance Indictors).


  Zarządzanie płynnością

  Czyli: jak zapewnić finansowanie działalności bieżącej?
 • Jak zachować równowagę między rentownością a płynnością, czyli strategie zarządzania kapitałem obrotowym,
 • Jak nie dać się wprowadzić w błąd wskaźnikom płynności, czyli jak powstają w bilansie firmy zapasy, należności i zobowiązania handlowe?
 • Czy przez wskaźniki sprawności działania i cykl operacyjny da się w praktyce ocenić płynność przedsiębiorstwa?
 • Ile naprawdę kosztują „darmowe” zobowiązania handlowe?
 • Kiedy i na jakich warunkach warto korzystać z factoringu?
 • Co to są różnice kursowe i w jaki sposób można ograniczyć ich negatywny wpływ na  płynność i rentowność przedsiębiorstwa?
  Przykłady analizowane w trakcie modułu:
  wyznaczanie kosztów związanych z kredytem kupieckim; analizowanie zasadności wykorzystania factoringu, ocena wykorzystania kontraktów terminowych i opcji walutowych do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym


  II DZIEŃ SZKOLENIA

  Źródła
  finansowania inwestycji
  Czyli: skąd można pozyskać pieniądze na finansowanie działalności długoterminowej?
 • Na podstawie jakich kryteriów warto oceniać źródła finansowania?
 • Jak wygląda sytuacja w Polsce w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału długookresowego?
 • Ile naprawdę kosztują kredyty bankowe?
 • Jakie wskaźniki finansowe lubią banki i na jakim poziomie warto je utrzymywać?
 • Jak sprawdzać zasadność korzystania z leasingu?
 • Na co warto uważać w kontekście pozyskiwania kapitału przez venture capital i private equity?
 • Kiedy warto skorzystać z New Connect i Catalyst?
  Przykłady analizowane w trakcie modułu:
  obliczanie rzeczywistych kosztów kredytu i leasingu (uwzględniających prowizje i opłaty dodatkowe), analiza systemu scoringowego, od którego bank uzależnia udzielenie kredytu, konstrukcja modelu ułatwiającego dobór odpowiedniego źródła finansowania działalności.

  Wycena przedsiębiorstwa
  Czyli: ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo bądź firma, której kupno rozważasz?
 • Jakie dane są przydatne do wyceny?
 • Co to takiego jest Due Dilligence?
 • Które metody wyceny są najlepsze: dochodowe, majątkowe czy porównawcze?
 • Co oznaczają tajemnicze pojęcia w rodzaju: FCF, CAPM, beta, dług netto i wartość rezydualna?
 • Na co warto uważać szacując przepływy pieniężne?
 • Ile w warunkach polskich wynosić powinny oczekiwane stopy zwrotu?
 • Czy przeprowadzanie analiz wrażliwości i scenariuszowych zawsze musi być kosztowne?
  Przykłady analizowane w trakcie modułu:
  analiza wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową i porównawczą, wyznaczanie stóp zwrotu, działanie narzędzi wbudowanych w arkusze kalkulacyjne ułatwiających przeprowadzanie analiz wrażliwości i scenariuszowych.

 • PROWADZĄCY:

  dr BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI -
  doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezes i dyrektor ekonomiczny spółki konsultingowej. Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych, w dorobku posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z analizy finansowej i planowania finansowego. Publikował między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce


  Koszt szkolenia:
  --> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--


  RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl

  Newsletter

  Nowe informacje
  na stronach prosto
  na twoją skrzynk
  ę

  NEWSLETTER

  regulamin szkoleŃ
  OTWARTych

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach

  Regulamin szkoleń otwartych

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Polityka prywantności