TRENING MEDIALNY - WARSZTATY
Termin: 15 - 16 marca 2007 r.
Miejsce: Hotel BELWEDER, ul. Flory 2, Warszawa
Cena: do 02.03.2007r. - 1690 zł, od 03.03.2007r. - 1890
pobierz zgłoszenie

MATERIAŁ ARCHIWALNY

  • Jak kształtować udane kontakty z dziennikarzami?
  • Jak budować pozytywny wizerunek firmy i instytucji w mediach?
  • W jaki sposób najlepiej zaprezentować się na forum, a także w trakcie wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego?
  • Co to znaczy być osobą medialną?
  • Jak pozbyć się obaw i tremy w kontakcie z kamerą i mikrofonem?

Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny – w jego planie przewidziano szereg ćwiczeń, w tym cztery z wykorzystaniem kamery wideo. W trakcie zajęć z kamerą wszyscy uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w każdym z czterech ćwiczeń, a nagrany materiał prezentowany jest na forum i szczegółowo omawiany przez trenera (wraz z wytyczeniem indywidualnych obszarów do rozwoju).

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenie odbywa się w kameralnej 12-osobowej grupie uczestników.

Korzyści dla uczestników szkolenia
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:

  • umiejętnie reprezentować  firmę w mediach oraz na forum publicznym
  • stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami
  • świadomie kształtować swój osobisty wizerunek w prasie, radiu i telewizji
  • bez obaw występować przed kamerą oraz mikrofonem
  • śmiało i ciekawie dla odbiorców wypowiadać się na forum

PROGRAM RAMOWY


I DZIEŃ SZKOLENIA
1.Zasady współpracy z mediami, czyli jak budować pozytywny wizerunek firmy w kontakcie z dziennikarzami
Ćwiczenie – Autoprezentacja na forum
2. Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w internecie
Ćwiczenie – Przygotowanie newsów dla mediów na przykładach firm
3. Menedżerowie oraz reprezentowanie przez nich firmy i instytucje w prasie
Ćwiczenie – Przygotowanie komunikatu prasowego na zadany temat
4. Wystąpienia w telewizji
Ćwiczenie z kamerą nr 1 – Autoprezentacja w telewizji
(ćwiczenie wraz z analizą nagranego materiału oraz informacją zwrotną ze strony trenera i uczestników szkolenia; wytyczenie obszarów do osobistego rozwoju na przyszłość)
Ćwiczenie z kamerą nr 1 – Wypowiedź ekspercka w mediach
(analiza nagrania wraz z informacją zwrotną)


II DZIEŃ SZKOLENIA
1. Wystąpienia w radiu
Ćwiczenia - Praca z tekstem i głosem
2. Kontakt z mediami w sytuacjach kryzysowych
Ćwiczenie – Przygotowanie oświadczenia dla prasy w sytuacji kryzysowej
3. Konferencje prasowe
Ćwiczenie z kamerą nr 3 – Wygłoszenie oświadczenia na konferencji prasowej
(ćwiczenie rejestrowane kamerą; analiza nagranego materiału wraz z feedbackiem ze strony trenera)
4. Manipulacje w mediach
Ćwiczenie z kamerą nr 4 – Wywiad telewizyjny
(ćwiczenie rejestrowane kamerą polegające na symulacji wywiadu na zadany temat; analiza nagrań; feedback ze strony trenera oraz uczestników szkolenia)
PROWADZĄCY
Trener, konsultant, wykładowca i praktyk komunikacji korporacyjnej oraz interpersonalnej. Karierę zaczynała w Niemczech - jako współpracownik Agencji Public Relations Kommunikation w Bonn oraz Telewizji Deutsche Welle w Kolonii. W latach 1993-1998 koordynowała projekty z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce zastosowała techniki Public Relations w promocji inwestycji budowlanych. Od 1998 r. przygotowuje oraz wdraża autorskie strategie z zakresu komunikacji korporacyjnej. Autorka dwóch książek na temat wystąpień publicznych i sztuki prezentacji, wzbogaconych szkoleniami w wersji audio na płytach CD („Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel”, Warszawa 2003; „Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem”, Warszawa 2004). Przygotowuje i realizuje autorskie programy szkoleniowe, których wyznacznikiem  są niebanalne ćwiczenia praktyczne i przystępna forma przekazu wiedzy. Doświadczony trener umiejętności osobistych. Przeprowadziła szereg treningów i warsztatów z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, rzeczników prasowych, pracowników działów komunikacji korporacyjnej, menedżerów Public Relations oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Patronat medialny:

RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

SZKOLENIA
OTWARTE

Szkolenia dostępne
dla przedstawicieli różnych firm i regionów

szkolenia otwarte

SZKOLENIA
WEWNĘTRZNE

Szkolenia "szyte na
miare" pod indywidualne potrzeby klienta

szkolenia wewnętrzne