ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Termin: 12 - 13 lipca 2007r.
Miejsce: Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b, Warszawa
Cena: do 29.06.2007r. - 1490 zł, od 30.10.2007r. - 1690
pobierz zgłoszenie

MATERIAŁ ARCHIWALNY

Główny Księgowy to kluczowa osoba w przedsiębiorstwie, od której wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie firmy. Jako osoba nadzorująca wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowość i administrację bierze na siebie obowiązki w zakresie których odpowiada karnie, cywilnie i służbowo.

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób przystępny i kompetentny problemów związanych z odpowiedzialnością Głównych Księgowych, ich praw i obowiązków oraz sankcji za naruszenie przepisów. Szkolenie służy zdobyciu umiejętności poprawnej oceny przypadków naruszenia prawa, a także uzasadniania racji w sytuacjach kontrolnych.

Główne zagadnienia szkolenia:
 • obowiązki, kompetencje i uprawnienia Głównego Księgowego
 • odpowiedzialność Głównego Księgowego w świetle ustawy o rachunkowości, prawa pracy i prawa podatkowego
 • zasady odpowiedzialności karno – skarbowej
 • prawa i obowiązki Głównego Księgowego podczas kontroli skarbowej i podatkowej
 • formy prawne ubezpieczeń Głównych Księgowych
 • przedstawienie projektu zmian zwiększającego zakres odpowiedzialności Głównych Księgowych

  Szkolenie skierowane jest do:
  głównych księgowych i księgowych, menedżerów firm państwowych i prywatnych, dyrektorów podmiotów prawa cywilnego i handlowego, pracowników korzystających z informacji ekonomicznych i finansowych w podmiotach gospodarczych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia, pracowników działów finansowo – księgowych oraz innych zainteresowanych osób


  PROGRAM RAMOWY


  1. Odpowiedzialność Głównego Księgowego a odpowiedzialność Kierownika jednostki w myśl norm rachunkowości.
  2. Odpowiedzialność Głównego Księgowego po podpisaniu sprawozdania finansowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  3. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i obowiązkom w zakresie rachunkowości
  4. Możliwości prawne służące zaniechaniu ukarania Księgowego
  5. Prawa i obowiązki Księgowego w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
  6. Odpowiedzialność cywilno-prawna Księgowego
  7. Obsługa zewnętrzna księgowa – odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
  8. Odpowiedzialność Głównego Księgowego w świetle przepisów osobowych
  9. Uprawnienia Głównego Księgowego
  10. Formy prawne ubezpieczeń Głównych Księgowych
  11. Narzędzia pomocne w pracy Głównego Księgowego
  12. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników


  PROWADZĄCY
  pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praktyk - pracuje z dużą Kancelarią Podatkową i największą w Polsce Kancelarią Prawną z polskim kapitałem jako doradca, autor publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu rachunkowości, audytu, ubezpieczenia społecznego. Od kilku lat zajmuje się także rozliczaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, doradca w zakresie rozliczania funduszy strukturalnych. Kierownik komórek szkoleniowych w dwóch spółkach kapitałowych. Posiada świadectwo z Departamentu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, członek procedury na biegłego rewidenta. Uczestnik wielu seminariów m.in. w Izbie Skarbowej, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Internet Society Poland, Członek TP Organizacji Stabilizacji Rynku. Gościnnie wykłada na dwóch wyższych uczelniach o profilu - Zarządzania i Ekonomii.

  Patronat medialny:

  RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

 • Newsletter

  Nowe informacje
  na stronach prosto
  na twoją skrzynk
  ę

  NEWSLETTER

  SZKOLENIA
  OTWARTE

  Szkolenia dostępne
  dla przedstawicieli różnych firm i regionów

  szkolenia otwarte

  SZKOLENIA
  WEWNĘTRZNE

  Szkolenia "szyte na
  miare" pod indywidualne potrzeby klienta

  szkolenia wewnętrzne