PartneR
Eurofirma Media spółka z o.o. jest wydawcą Magazynu Przedsiębiorcy "eurofirma.pl" oraz właścicielem Portalu Przyjaznego Przedsiębiorcy "www.eurofirma.pl". Magazyn Przedsiębiorcy "eurofirma.pl" o zasięgu ogólnopolskim, ukazuje się co miesiąc w nakładzie do 15000. Prezentuje nowe technologie, innowacyjne pomysły na pomnożenie finansów, monitoruje dotacje unijne, opisuje programy oraz systemy zarządzania i jakości. Monitoruje najważniejsze szkolenia i konferencje. Ponadto prezentuje wywiady z ludźmi biznesu oraz osobami zarządzającymi w zakresie tematyki wiodącej pisma; prawo dla przedsiębiorcy; analizy produktów, usług i nieruchomości; nowa etyka biznesu; inteligencja emocjonalna; techniki prezentacji; zdrowie; inne.

Celem Magazynu Przedsiębiorcy "eurofirma.pl" jest ułatwienie przedsiębiorcom podejmowania decyzji w sprawach dotyczących prowadzenia firmy, jej bieżących spraw i inwestycji, wyboru odpowiedniego wykonawcy, właściwego programu unijnego, najlepszej firmy doradczej, konsultingowej i szkoleniowej. Magazyn zaspokaja głód wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm oraz osób stojących na ich czele. Uświadamia przedsiębiorcom możliwości, jakie stwarza zrzeszanie się w klubach i izbach biznesu. Stanowi również łącznik ułatwiający przepływ informacji pomiędzy organizacjami przedsiębiorców.

Pismo gwarantuje wysoki poziom merytoryczny dzięki współpracy z gronem uznanych autorów oraz z firmami doradczymi i audytorskimi.

Równolegle do czasopisma wydawnictwo obsługuje internetowy Portal Przyjazny Przedsiębiorcy "www.eurofirma.pl". Zamieszczane są tam wybrane artykuły z Magazynu Przedsiębiorcy "eurofirma.pl", ale także codzienne aktualizacje i najważniejsze informacje dnia. Portal Przyjazny Przedsiębiorcy "www.eurofirma.pl" prezentuje aktualne dane kursowe i wykresy notowań giełdowych dzięki podłączeniu do Giełdy Papierów Wartościowych oraz Narodowego Banku Polskiego.

Eurofirma Media Sp. z o.o., przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Doradczymi Konsultingowym, współorganizuje Konkurs “EuroCertyfikat" i Europejski Program Promocji Jakości. Ideą EuroCertyfikatu i Europejskiego Programu Promocji Jakości jest promowanie na polskim rynku oraz na rynkach krajów Zjednoczonej Europy najlepszych firm, produktów, usług, instytucji, urzędów i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie.

SZKOLENIA
WEWNĘTRZNE

Szkolenia "szyte na miare" pod indywidualne potrzeby klienta

szkolenia wewnętrzne

SZKOLENIA
OTWARTE

Szkolenia dostępne
dla przedstawicieli różnych firm i regionów

szkolenia otwarte

Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynkę

szkolenia indywidualne